Användarvillkor

onlinecareerevents.com är ett samarbete mellan Graduateland och onlinecareerevents.com. Genom att skapa ett användarkonto på onlinecareerevents.com accepterar du även Graduateland's villkor.
Vänligen läs följande bestämmelser för att säkerställa att du förstår och accepterar villkoren för användning av onlinecareerevents.com. Genom att fortsätta registreringsprocessen förpliktar du dig till att följa onlinecareerevents.com's regler och bestämmelser. När du läst färdigt ska du kryssa i rutan nederst på sidan för att godkänna villkoren.

Inledning för användarvillkor

Dessa villkor med serienummer 01.05.2018 träder i kraft från och med den första (1) maj 2018

Genom att skapa en profil på onlinecareerevents.com godkänner du följande villkor

Regler för användning

Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter inklusive varumärke, inrättning och information gällande andra medlemmar tillhör Graduateland. Användaren har inte tillåtelse att distribuera eller använda information på onlinecareerevents.com för kommersiella syften eller personlig finansiell vinning.

Graduatelands ansvar

Graduateland ansvarar för att:

Utanför Graduatelands ansvar

Graduateland ska inte hållas ansvarig i förhållande till:

Vårt sociala ansvar

Hos Graduateland värdesätter vi:

Användares integritet

Datainsamling

Användning av personlig data

Den information som samlas in av Graduateland kan och kommer att användas på olika sätt:

Distribution av personlig data

Rätt till tillträde och korrigering

Om användaren inser att personlig information på onlinecareerevents.com är inkorrekt eller vilseledande ska användaren ha åtkomst till profilen där nödvändiga ändringar kan göras. Alternativt kan användaren kontakta Graduateland och begära att ändringarna ska göras inom en rimlig tidsram. Användaren är berättigad att ta bort profilen. Detta betyder att ingen kan få åtkomst eller hitta profilen. Personlig information kan bli ändrad i “Min Profil”.

Användning av data/tredje parts användning av data

Ändringar i affärsprinciper

Graduateland är berättigade att närsomhelst ändra ovan beskrivna affärsprinciper. Om det sker ändringar kommer detta att offentliggöras på onlinecareerevents.com och därefter har användaren 30 dagar att bekanta sig med dessa. Efter 30 dagar kommer det att antas att alla existerande användare accepterar och förstår ändringarna.

Villkor för uppladdning av foton och bilder

Alla foton och bilder som laddas upp på onlinecareerevents.com måste respektera följande: Bristande uppfyllelse av ovanstående villkor angående uppladdning av foton och bilder kan leda till uteslutning från denna hemsida. Graduateland ska ej hållas ansvarig vid en användares bristande uppfyllande av dessa villkor.

Profilfoton och bilder

Profilfoton och profilbilder är synliga för arbetsgivare och universitet, därför är reglerna för uppladdning av denna typ av material mer restriktiva jämfört med andra kategorier. Profilfotot eller profilbilden får enbart inkludera dig. Generellt bibehåller Graduateland rätten att blockera eller ta bort allt innehåll som visar hotfullt, hatiskt eller vulgärt beteende. Profiler av diskriminerende art gentemot individer eller grupper baserat på etnisk, religiös eller sexuel läggning kommer att tas bort, blockeras och rapporteras till rättsliga myndigheter. Profiler som låtsas att vara en annan person (en falsk profil) kommer att tas bort, blockeras och rapporteras till rättsliga myndigheter.

Pornografiskt material

All form av pornografiskt material kommer omedelbart att tas bort utan varning. Detta inkluderar bilder och foton av sexuell och erotisk karaktär såväl som misshandel och fysisk åverkan av alla former.

Skyddat material

Innehåll på onlinecareerevents.com skyddat av upphovsrätt ska tillhöra den rättmätige ägaren. Andra medlemmar har av denna anledning inte tillåtelse att använda detta material utan godkännande från den rättmätige ägaren. Allt material som används men som inte tillhör den rättmätige ägaren och skyddas av (©, ®, ™) kommer att tas bort eller blockeras. Detta inkluderar alla bilder som inte är dina och material som tillhör Graduateland.

Spam

Omfattande distribution av ett och samma innehåll är strikt förbjudet på onlinecareerevents.com. Profiler som visar sådant beteende kommer att tas bort omedelbart. Detta inkluderar att skicka oönskade e-postmeddelande, kedjebrev eller oönskat kommersiellt material såsom marknadsföring av produkter och hemsidor.

Illegal aktivitet

Ingen illegal aktivitet är generellt tillåtet på onlinecareerevents.com. Följande kommer omedelbart att tas bort från onlinecareerevents.com:

Avslutande kommentar

Graduateland strävar efter en positiv och dynamisk miljö och förväntar sig därmed att användaren delar samma filosofi. Graduateland finns här för att samarbeta. Användaren rekommenderas att läsa och acceptera Graduatelands regler och villkor före denne registrerar sig som en användare.